Liczniki do instalacji ciepłowniczych

2WR6 Siemens

Ultradźwiękowy licznik ciepła 2WR6 Siemens

Licznik służący do pomiaru ilości tylko ciepła lub tylko chłodu (w wersji specjal-nej) metodą ultradźwiękową w instalacjach, w których medium jest woda.

Jego najważniejsze cechy to:

•Bardzo wysoka trwałość z uwagi na brak elementów ruchomych

•Zakres dynamiki przepływu 1:100 wg EN 1434, zakres całkowity 1:500

•Dowolne położenie montażowe, montaż na powrocie lub zasilaniu (zależnie od zamówionej wersji), nie są wymagane filtry ani odcinki stabilizujące przepływ

•Wskazania rocznego bilansu

•Pomiary z 15 miesięcy

•Trwałość baterii do 11 lat

•Złącze optyczne wg IEC 870 (M-bus)

•Opcja: wyjście impulsowe

•Opcja: M-bus

•Automatyczna kontrola pracy


T230 Siemens

Ultradźwiękowe liczniki ciepła i chłodu T230 Siemens

Ultradźwiękowe liczniki do pomiaru przepływu i energii w wodnych instalacjach grzewczych lub chłodniczych.

•Brak zużycia z powodu braku ruchomych części

•Kompaktowe liczniki z przetwornikiem przepływu wykonanym z wytrzymałego tworzywa sztucznego

•Możliwość wyboru pozycji montażu (poziomo lub pionowo), na powrocie lub zasilaniu

•Zakres dynamiki przepływu 1:100 wg PN-EN 1434 (zakres całkowity 1:1000)

•Nie są wymagane odcinki stabilizujące przed ani za licznikiem

•Interfejs optyczny zgodny z EN 62056-21

•Automatyczna samodiagnoza pracy


UH50 Siemens

Ultradźwiękowy licznik ciepła UH50 Siemens

Licznik służy do pomiaru ilości ciepła, chłodu lub ciepła i chłodu metodą ultradźwiękową w instalacjach, w których medium jest woda. Jego najważniejsze cechy to:
•Bardzo wysoka trwałość z uwagi na brak elementów ruchomych
•Zakres pomiarowy dla przepływu 1:100 wg EN1434, zakres całkowity 1:500
•Dowolne położenie montażowe, montaż na powrocie lub zasilaniu (opcja)
•Nie są wymagane filtry oraz odcinki stabilizujące przepływ
•Metalowa konstrukcja przepływomierza z powierzchnią DuraSurface
•Rejestr miesięczny – ostatnie 60 miesięcy, Rejestr zdarzeń– ostatnie 96 stanów, DataLogger – moduł rozszerzenia pamięci
•Zasilanie bateryjne (bateria 6- lub16-letnia) lub sieciowe (24 V AC/DC,110 V AC lub 230 V AC)
•Złącze optyczne wg IEC 870 (M-bus)
•Opcjonalne moduły: M-bus, M-bus z 2 wejściami impulsowymi, impulsowy, radiowy z 2 wejściami impulsowymi, GSM/SMS z 2 wejściami impulsowymi, RS485 z dwoma wejściami impulsowymi analogowy, CL-pętla prądowa
•Automatyczna kontrola pracy, sygnalizacja błędów


WFM5 Siemens

Ciepłomierze mechaniczne i liczniki ciepła/chłodu UH50 Siemens

Elektroniczne, zasilane bateryjnie liczniki z jedno strumieniowym przetwornikiem przepływu, przeznaczone do pomiaru energii cieplnej lub opcjonalnie cieplnej i chłodniczej w autonomicznych instalacjach ogrzewania, chłodzenia lub układach solarnych.

•Przepływ nominalny 0,6 m3/h, 1,5 m3/h lub 2,5 m3/h

•Opcjonalne, dodatkowe moduły komunikacyjne

•Brak konieczności stosowania odcinków prostych (ani przed ani za licznikiem)

•Dowolna pozycja montażu (pozioma lub pionowa)

•Konfiguracja parametrów za pomocą przycisków obsługowych lub oprogramowania serwisowego ACT50

•Interfejs optyczny

•Funkcja autodiagnostyki