Masowe

Przepływomierze masowe SITRANS FC MASSFLO
Przeznaczone do pomiaru przepływu cieczy i gazów. Oprócz pomiaru przepływu masy możliwy jest również pomiar takich parametrów, jak: przepływ objętościowy, gęstość, temperatura, przepływ frakcji, °Brix. Główne obszary zastosowań to przemysł chemiczny, spożywczy i petrochemiczny.

Zakres średnic DN 1,5-100
Dokładność 0,1% aktualnego przepływu
Zakres przepływu 0-192 000 kg/h
Temperatura medium -50 do +180 °C
Ciśnienie maks. do 460 bar
Dostępne wersje z przyłączami higienicznymi oraz Ex do zastosowań w strefach zagrożonych wybuchem.