Termostaty bez wyświetlacza

RAA11

Termostat pomieszczeniowy RAA11 stosowany jest w instalacjach ogrzewania lub chłodzenia do utrzymywania ustawionej wymaganej temperatury w pomieszczeniu, wszędzie tam, gdzie wymagane jest zabezpieczenie przed manipulowaniem przez osoby niepowołane.

 

 • Regulacja 2-stawna
 • Napięcie przełączania 24…250 V AC

RAA21

Termostaty pomieszczeniowe RAA21 stosowane są w instalacjach ogrzewania lub chłodzenia do utrzymywania ustawionej wymaganej temperatury w pomieszczeniach mieszkalnych i przemysłu lekkiego Mogą współpracować z zaworami strefowymi lub siłownikami termicznymi, palnikami gazowymi lub olejowymi, wentylatorami, pompami

 

 • Regulacja 2-stawna
 • Napięcie przełączania 24…250 V AC

RAA31.16

Termostaty pomieszczeniowe RAA31.16 stosowane są w instalacjach ogrzewania lub chłodzenia do utrzymywania ustawionej wymaganej temperatury w pomieszczeniach mieszkalnych i przemysłu lekkiego. Mogą współpracować z zaworami strefowymi, siłownikami termicznymi, palnikami gazowymi lub olejowymi, wentylatorami, pompami.

 

 • przełącznik ZAŁ/WYŁ (ON/OFF),
 • wskaźnikiem trybu pracy (LED) 
 • Regulacja 2-stawna,
 • Napięcie przełączania 24…250 V AC 

RAA31

Termostaty pomieszczeniowe RAA31 stosowane są w instalacjach ogrzewania lub chłodzenia do utrzymywania ustawionej wymaganej temperatury w pomieszczeniach mieszkalnych i przemysłu lekkiego. Mogą współpracować z zaworami strefowymi, siłownikami termicznymi, palnikami gazowymi lub olejowymi, wentylatorami, pompami.

 

 • przełącznik ZAŁ/WYŁ (ON/OFF), 
 • Regulacja 2-stawna,
 • Napięcie przełączania 24…250 V AC 

RAA41

Termostaty pomieszczeniowe RAA41 stosowane są w instalacjach ogrzewania lub chłodzenia do utrzymywania ustawionej wymaganej temperatury w pomieszczeniach mieszkalnych i przemysłu lekkiego. Mogą współpracować z zaworami strefowymi, siłownikami termicznymi.

 

 • przełącznik grzanie/chłodzenie, 
 • Regulacja 2-stawna,
 • Napięcie przełączania 24…250 V AC 

RAB11

Termostaty pomieszczeniowe RAB11 stosowane są w instalacjach ogrzewania i/lub chłodzenia do utrzymywania wymaganej temperatury w pomieszczeniu. Mają zastosowanie w budynkach użyteczności publicznej, mieszkalnych, przemysłu lekkiego. Mogą współpracować z zaworami strefowymi, zaworami termicznymi, wentylatorami.

 • klimakonwektory 2-rurowe,
 • regulacja 2-stawna,
 • przełącznik ogrzewanie/chłodzenie,
 • ręczny przełącznik prędkości wentylatora 3-biegowego,
 • Napięcie przełączania 24...250 V AC,
 • Wyjście sterujące 2-stawne (ON/OFF).

RAB21

Termostaty pomieszczeniowe RAB21 stosowane są w instalacjach ogrzewania i/lub chłodzenia do utrzymywania wymaganej temperatury w pomieszczeniu. Mają zastosowanie w budynkach użyteczności publicznej, mieszkalnych, przemysłu lekkiego. Mogą współpracować z zaworami strefowymi, zaworami termicznymi, wentylatorami.

 • klimakonwektory 2-rurowe,
 • automatyczne przełączenie grzanie/chłodzenia,
 • ręczny przełącznik prędkości wentylatora 3-biegowego,
 • Napięcie przełączania 24...250 V AC,
 • Wyjście sterujące 2-stawne (ON/OFF).

RAB31

Termostaty pomieszczeniowe RAB31 stosowane są w instalacjach ogrzewania i/lub chłodzenia do utrzymywania wymaganej temperatury w pomieszczeniu. Mają zastosowanie w budynkach użyteczności publicznej, mieszkalnych, przemysłu lekkiego. Mogą współpracować z zaworami strefowymi, zaworami termicznymi, wentylatorami.

 • klimakonwektory 4-rurowe,
 • przełącznik ogrzewanie/chłodzenie,
 • ręczny przełącznik prędkości wentylatora 3-biegowego,
 • Napięcie przełączania 24...250 V AC,
 • Wyjście sterujące 2-stawne (ON/OFF).

RAB91

RAB91 stosowany jest w instalacjach ogrzewania lub chłodzenia do wybierania biegu wentylatora. Typowe zastosowania: w budynkach handlowych, budynkach mieszkalnych lub w przemyśle lekkim.

 

 • Prosty przełącznik prędkości wentylatora 3-biegowego (0-I-II-III)

RCC10

 • wyjście 2-stawne,
 • wyjście do sterowania wentylatora 3-biegowego,
 • automatyczne przełączanie ogrzewanie / chłodzenie,
 • tryby pracy RCC10: normalny, energooszczędny i zabezpieczenie przed zamarzaniem lub WYŁ,
 • tryby pracy RCC10.1: normalny, energooszczędny lub WYŁ Wejście do zdalnego przełączania trybu pracy,
 • funkcja zabezpieczająca przed uszkodzeniem na skutek wilgoci (RCC10.1),
 • napięcie zasilania 230 V AC.

RCC20

Regulacja temperatury RCC20 mają zastosowanie w pojedynczych pomieszczeniach ogrzewanych lub chłodzonych 2-rurowymi klimakonwektorami wentylatorowymi z nagrzewnicą elektryczną.

 • wyjście dla 2-stawne,
 • wyjścia dla wentylatora 3-biegowego,
 • regulacja prowadzona zależnie od temperatury powietrza w pomieszczeniu lub powietrza obiegowego,
 • automatyczne przełączanie ogrzewanie / chłodzenie,
 • tryby pracy: normalny, energooszczędny i zabezpieczenie przed zamarzaniem lub WYŁ,
 • wejście do zdalnego przełączania trybu pracy,
 • napięcie zasilania 230 V AC. 

RCC30

Regulacja temperatury RCC30 mają zastosowanie w pojedynczych pomieszczeniach ogrzewanych lub chłodzonych 4-rurowymi klimakonwektorami wentylatorowymi.

 • wyjście dla 2-stawne,
 • wyjścia dla wentylatora 3-biegowego,
 • regulacja prowadzona zależnie od temperatury powietrza w pomieszczeniu lub powietrza obiegowego,
 • automatyczne przełączanie ogrzewanie / chłodzenie,
 • tryby pracy: normalny, energooszczędny i zabezpieczenie przed zamarzaniem lub WYŁ,
 • wejście do zdalnego przełączania trybu pracy,
 • napięcie zasilania 230 V AC.

TRG2

Termostaty pomieszczeniowe TRG2 stosowane są do regulacji i monitorowania temperatury. Dzięki trwałej budowie mogą być stosowane w instalacjach komercyjnych i przemysłowych, a także w pomieszczeniach o dużej wilgotności powietrza.

 • Zakres nastaw –5 … +50 °C,
 • Styk przełączający 250 V AC/ 10(2) A,
 • pojedynczy styk przełączający.

TRG22

Termostaty pomieszczeniowe TRG22 stosowane są do regulacji i monitorowania temperatury. Dzięki trwałej budowie mogą być stosowane w instalacjach komercyjnych i przemysłowych, a także w pomieszczeniach o dużej wilgotności powietrza.

 • zakres nastaw –5 … +50 °C,
 • styk przełączający 250 V AC/ 10(2) A,
 • dwa styki przełączające pracujące sekwencyjnie.