Regulatory z programem czasowym

Siemens RDE100.1

  • Zasilanie: 3 V DC (baterie)
  • Zakres temperatur: 5..35 °C
  • Wyjście 2-stawne
  • Program tygodniowy oraz ręczne przełączanie trybu pracy
  • Wejście dla czujnika QAH11.1 lub QAA32
  • Opcja ograniczenia temperatury podłogi

Siemens RDE100.1DHW

Pomieszczeniowy regulator temperatury z programem czasowym,niezależne sterowanie c.w.u. Siemens RDE100.1DHW

•Regulacja temperatury w pomieszczeniu

•Regulacja 2-stawna, wyjście ZAŁ/WYŁ dla ogrzewania

•Tryby pracy: Komfort, Ekonomiczny, Ochrona, Automatyczny

•Niezależne sterowanie ZAŁ/WYŁ przygotowania c.w.u.

•Konfigurowalny program czasowy dla trybów pracy

•Dostęp do zestawu parametrów konfiguracyjnych

•Zasilanie bateryjne 3 V DC (2 x 1,5 V AAA)


Siemens RDE100.1RF

Bezprzewodowy, pomieszczeniowy regulator temperatury z programem czasowym

•Regulacja temperatury w pomieszczeniu

•Regulacja 2-stawna, wyjście ZAŁ/WYŁ dla ogrzewania

•Tryby pracy: Komfort, Ekonomiczny, Ochrona, Automatyczny

•Program czasowy

•Dostęp do zestawu parametrów konfiguracyjnych

•Regulator temperatury zasilany bateryjnie 3 V DC (RDE100.1RF)

•Odbiornik zasilany z sieci 230 V AC (RCR100RF)

•Wejście wielofunkcyjne dla:
-wyniesionego czujnika temperatury
-czujnika ograniczenia temperatury podłogi,
-wejście cyfrowe (kontrakton, czytnik karty magnetycznej itp.)


Siemens RDE100.1RFS

Bezprzewodowy, pomieszczeniowy regulator temperatury z programem czasowym

•Regulacja temperatury w pomieszczeniu

•Regulacja 2-stawna, wyjście ZAŁ/WYŁ dla ogrzewania

•Tryby pracy: Komfort, Ekonomiczny, Ochrona, Automatyczny

•Program czasowy

•Dostęp do zestawu parametrów konfiguracyjnych

•Regulator temperatury zasilany bateryjnie 3 V DC (RDE100.1RF)

•Odbiornik zasilany z sieci 230 V AC (RCR100RF)

•Wejście wielofunkcyjne dla:
-wyniesionego czujnika temperatury
-czujnika ograniczenia temperatury podłogi,
-wejście cyfrowe (kontrakton, czytnik karty magnetycznej itp.)


Siemens RDE100

Pomieszczeniowe regulatory temperatury z programem czasowym

•Regulacja temperatury w pomieszczeniu

•Tryby pracy: Komfort, Ekonomiczny, Ochrona, Automatyczny

•Regulacja 2-stawna, wyjście ZAŁ/WYŁ dla ogrzewania

•Konfigurowalny program czasowy dla trybów pracy

•Dostęp do zestawu parametrów konfiguracyjnych

•Zasilanie sieciowe 230 V AC (RDE100) lub bateryjne3 V DC (RDE100.1)

•Wejście wielofunkcyjne dla:
-wyniesionego czujnika temperatury
-czujnika ograniczenia temperatury podłogi,
-wejście cyfrowe (kontrakton, czytnik karty magnetycznej itp.)


Siemens RDE410EH

Pomieszczeniowe regulatory do montażu podtynkowego
do instalacji elektrycznego ogrzewania podłogowego

•Napięcie zasilania 230 V AC

•Wyjście sterujące 2-stawne (ON/OFF)

•Maksymalny prąd obciążenia 16 A

•Stopień ochrony IP31, możliwa instalacja w pomieszczeniach w warunkach wysokiej wilgotności

•Wejście dla wyniesionego czujnika temperatury NTC 3k (QAP1030/UFH)

•Funkcja ograniczenia temperatury podłogi przy użyciu czujnika wyniesionego

•Tryby pracy: Komfort, Ekonomiczny i Ochrona

•Ograniczenie minimalnej i maksymalnej nastawy temperatury

•Podświetlenie ekranu LCD

•Montaż na podtynkowych puszkach przyłączeniowych o rozstawie śrubmocujących 60,3mm (zgodnie z CEE/VDE)


Siemens RDF600T

Pomieszczeniowe regulatory temperatury do montażu podtynkowego

do 2-rurowych, 2-rurowych z nagrzewnicą elektryczn i 4-rurowych klimakonwektorów wentylatorowych do sprężarek pomp ciepła typu DX (z bezpośrednim odparowaniem)


Siemens RDG100T

Pomieszczeniowe regulatory temperatury z
wyświetlaczem, do montażu naściennego do klimakonwektorów, instalacji ogrzewania/chłodzenia do sprężarek w urządzeniach z bezpośrednim odparowaniem (DX)

•RDG100...: zasilanie 230 V AC, wyjścia sterujące ON/OFF, 3-stawne lub PWM,wyjście sterujące do wentylatora 1- lub 3-biegowego

•Tryby pracy regulatorów: Komfort, Ekonomiczny, Ochrona

•Automatyczne lub ręczne przełączanie ogrzewanie / chłodzenie

•Biegi wentylatora załączane automatycznie lub ręcznie

•Trzy wejścia wielofunkcyjne, np. dla styku karty magnetycznej, wyniesionego czujnika temperatury

•Wybór aplikacji i rodzaju sygnałów sterujących poprzez przełączniki DIP oraz możliwość ustawienia parametrów instalacji i regulacji

•Ograniczenie minimalnej i maksymalnej wartości zadanej

•Podświetlenie ekranu

Dodatkowe właściwości regulatora RDG100T:
•Zdalne sterowanie (podczerwień)
•Program czasowy, z możliwością ustawienia 8 programów czasowych (możliwość ustawienia czasu trwania trybów Komfort i Ekonomiczny dlacałego tygodnia
•Program czasowy zablokować można parametrem P02Siemens RDG100TH

Pomieszczeniowe regulatory temperatury z
wyświetlaczem, do montażu naściennego do klimakonwektorów, instalacji ogrzewania/chłodzenia do sprężarek w urządzeniach z bezpośrednim odparowaniem (DX)

•RDG110: zasilanie 230 V AC, wyjścia sterujące ON/OFF (SPDT), wyjście sterujące do wentylatora 1- lub 3-biegowego

•Tryby pracy regulatorów: Komfort, Ekonomiczny, Ochrona

•Automatyczne lub ręczne przełączanie ogrzewanie / chłodzenie

•Biegi wentylatora załączane automatycznie lub ręcznie

•Trzy wejścia wielofunkcyjne, np. dla styku karty magnetycznej, wyniesionego czujnika temperatury

•Wybór aplikacji i rodzaju sygnałów sterujących poprzez przełączniki DIP oraz możliwość ustawienia parametrów instalacji i regulacji

•Ograniczenie minimalnej i maksymalnej wartości zadanej

•Podświetlenie ekranu

Dodatkowe właściwości regulatora RDG110T:
•Zdalne sterowanie (podczerwień)
•Program czasowy, z możliwością ustawienia 8 programów czasowych (możliwość ustawienia czasu trwania trybów Komfort i Ekonomiczny dlacałego tygodnia
•Program czasowy zablokować można parametrem P02


Siemens RDG160T

Pomieszczeniowe regulatory temperatury z
wyświetlaczem, do montażu naściennego do klimakonwektorów, instalacji ogrzewania/chłodzenia do sprężarek w urządzeniach z bezpośrednim odparowaniem (DX)

•RDG110: zasilanie 230 V AC, wyjścia sterujące ON/OFF (SPDT), wyjście sterujące do wentylatora 1- lub 3-biegowego

•Tryby pracy regulatorów: Komfort, Ekonomiczny, Ochrona

•Automatyczne lub ręczne przełączanie ogrzewanie / chłodzenie

•Biegi wentylatora załączane automatycznie lub ręcznie

•Trzy wejścia wielofunkcyjne, np. dla styku karty magnetycznej, wyniesionego czujnika temperatury

•Wybór aplikacji i rodzaju sygnałów sterujących poprzez przełączniki DIP oraz możliwość ustawienia parametrów instalacji i regulacji

•Ograniczenie minimalnej i maksymalnej wartości zadanej

•Podświetlenie ekranu

Dodatkowe właściwości regulatora RDG160T:
•Zdalne sterowanie (podczerwień)
•Program czasowy, z możliwością ustawienia 8 programów czasowych (możliwość ustawienia czasu trwania trybów Komfort i Ekonomiczny dlacałego tygodnia
•Program czasowy zablokować można parametrem P02
•W wersji RDG160T program czasowy można zablokować poprzez wbudowane przełączniki DIP
•Konfigurowalne wyjście przekaźnikowe (RDG160T)


Siemens REV13

Pomieszczeniowy regulator temperatury
z programem dobowym, do instalacji grzewczych

•Pomieszczeniowy regulator temperatury z zasilaniem bateryjnym

•Prosta obsługa, duży i czytelny wyświetlacz

•Adaptacyjny regulator dwustawny z algorytmem regulacji PID (patent)

•Wybór trybu pracy:
- Tryb automatyczny z 2 okresami ogrzewania
- Tryb automatyczny z 1 okresem ogrzewania
- Ciągły tryb komfortu
- Ciągły tryb ekonomiczny
- Ochrona przed zamarzaniem

•Tryby automatyczne z czasowym programem przełączania

•Regulacja strefy grzewczej


Siemens REV24

Pomieszczeniowy regulator temperatury z programem tygodniowym, do instalacji grzewczych lub chłodniczych

•Pomieszczeniowy regulator temperatury z zasilaniem bateryjnym

•Prosta obsługa, duży i czytelny wyświetlacz

•Adaptacyjny regulator dwustawny z algorytmem regulacji PID (patent)

•Wybór trybu pracy:
- Tryb automatyczny tygodniowy z maks. 3 okresami ogrzewania lub chłodzenia
- Ciągły tryb komfortu
- Ciągły tryb ekonomiczny
- Ochrona przed zamarzaniem lub przegrzaniem
- Dzień specjalny (tryb dobowy) z maks. 3 okresami ogrzewania lub chłodzenia

•Dla każdego okresu ogrzewania lub chłodzenia w trybie automatycznym i dla dnia specjalnego można wprowadzić inną wartość zadaną

temperatury

•Regulacja strefy grzewczej

•Możliwość sterowania urządzeniem chłodniczym


REV24RFDCSET

Pomieszczeniowy regulator temperatury
z programem tygodniowym, do instalacji grzewczych lub chłodniczych, zestaw bezprzewodowy: regulator (z wbudowanym nadajnikiem radiowym) oraz odbiornik (urządzenie przełączające z wyjściami przekaźnikowymi)

•Pomieszczeniowy regulator temperatury z zasilaniem bateryjnym

•Prosta obsługa, duży i czytelny wyświetlacz

•Adaptacyjny regulator dwustawny z algorytmem regulacji PID (patent)

•Wybór trybu pracy:
- Tryb automatyczny tygodniowy z maks. 3 okresami ogrzewania lub chłodzenia
- Ciągły tryb komfortu
- Ciągły tryb ekonomiczny
- Ochrona przed zamarzaniem lub przegrzaniem
- Dzień specjalny (tryb dobowy) z maks. 3 okresami ogrzewania lub chłodzenia

•Dla każdego okresu ogrzewania lub chłodzenia w trybie automatycznym i dla dnia specjalnego można wprowadzić inną wartość zadaną temperatury

•Regulacja strefy grzewczej

•Możliwość sterowania urządzeniem chłodniczym

•Korzystne rozwiązanie do zastosowań modernizacyjnych i renowacyjnych (bezprzewodowe urządzenie pomieszczeniowe)


Siemens REV34XA

Pomieszczeniowy regulator temperatury

z programem tygodniowym, do instalacji grzewczych

•Pomieszczeniowy regulator temperatury z zasilaniem bateryjnym

•Prosta obsługa, duży i czytelny wyświetlacz

•Regulator trójstawny z algorytmem regulacji PI i optymalizacją załączania

•Możliwość adaptacji dynamiki i wzmocnienia regulacji

•Wybór trybu pracy:
- Tryb automatyczny tygodniowy z maks. 3 okresami ogrzewania
- Ciągły tryb komfortu
- Ciągły tryb ekonomiczny
- Ochrona przed zamarzaniem
- Dzień specjalny (tryb dobowy) z maks. 3 okresami ogrzewania

•Dla każdego okresu ogrzewania w trybie automatycznym i dla dnia specjalnego można wprowadzić innąwartość zadaną temperatury

•Regulacja strefy grzewcze