Termostaty

RAK-ST

Termostat bezpieczeństwa

•Ogranicznik temperatury bezpieczeństwa, posiadający mikroprzełącznik ze stykiem przełączającym

•Obciążalność   styki 11-12:16 (2,5) A, 250V AC
Styk alarmowy    styki 11-13:2 (0,4) A, 250 V AC

•Stała czasowa zgodnie z DIN EN 14597

•Trzy możliwości montażu: na rurze, w osłonie lub na ścianie

•Nastawiona temperatura może być sprawdzona przez okienko w obudowie

•Kompensacja temperatury otoczenia dla mechanizmu przełączania i kapilary

•Funkcja bezpieczeństwa, przebicie kapilary czujnika powoduje rozwarcie styków 11-12

•Przycisk do odblokowania termostatu zakryty gwintowaną osłoną

•Stopień ochrony IP43 lub IP65

•Zaciski wtykowe umożliwiające szybką instalację


RAK-TB

Termostat ograniczający z kasowaniem ręcznym

•Termostat bezpieczeństwa, posiadający mikroprzełącznik ze stykiem przełączającym

•Obciążalność     styk 11-12  :16 (2,5) A, 250 V AC
Styk alarmowy     styk 11-13:  0,5 A, 250 V AC

•Stała czasowa zgodnie z DIN EN 14597

•Trzy możliwości montażu: na rurze, w osłonie lub naściennie

•Temperaturę wyłączenia można sprawdzić przez okienko w obudowie

•Przycisk odblokowania termostatu zakryty gwintowaną osłoną

•Zaciski wtykowe umożliwiające szybką instalację


RAK-TR

Termostat regulacyjny

•2-stawny termostat regulacyjny posiadający mikroprzełącznik ze stykiem przełączającym

•Obciążalność   styki 1-2: 16 (2,5) A, 250 V AC
                           styki 1-3: 6 (2,5) A, 250 V AC

•Stała czasowa zgodnie z DIN EN 14597

•Trzy możliwości montażu: na rurze, w osłonie lub naściennie

•Pokrętło nastawcze temperatury na zewnątrz obudowy

•Zaciski wtykowe umożliwiające szybką instalację


RAK-TW.5

Termostat przeciwzamrożeniowy

•Kontrola temperatury przeciwzamrożeniowej, 2-stawny termostat posiadający mikroprzełącznik ze stykiem przełączającym

•Obciążalność:     styki 1-2:   16 (2,5) A, 250 V AC
                             styki 1-3:    6 (2,5) A, 250 V AC

•Stała czasowa zgodna z DIN EN 14597

•Trzy możliwości montażu: na rurze, na kanale (w osłonie perforowanej) lub naścianie

•Nastawiona temperatura może być sprawdzona przez okienko w obudowie

•Stopień ochrony IP43 lub IP65

•Zaciski wtykowe umożliwiające szybką instalację


RAK-TW

Termostat ograniczający

•2-stawny ogranicznik temperatury, posiadający mikroprzełącznik ze stykiem przełączającym

•Obciążalność           styki 1-2:  16 (2,5) A, 250 V AC

                                  styki 1-3:   6 (2,5) A, 250 V AC

•Stała czasowa zgodnie z DIN EN 14597

•Trzy możliwości montażu: na rurze, w osłonie lub naściennie

•Nastawiona temperatura może być sprawdzona przez okienko w obudowie

•Stopień ochrony IP43 lub IP65

•Zaciski wtykowe umożliwiające szybką instalację


RAM-TRTW

Termostaty przylgowe

•Regulacja lub ograniczanie temperatury za pomocą mikroprzełącznika ze stykiem przełączającym

•Obciążalność     styki 1-2:    0,2...16 (2,5) A, 250 V AC

                            styki 1-3:    0,2...2,5 A, 250 V AC

•Możliwości montażu: powierzchniowo na rurze lub zasobnik

 


RAZ-ST

Termostat regulacyjny / termostat bezpieczeństwa

•2-stawny termostat regulacyjny oraz termostat bezpieczeństwa, każdy z nich posiada mikroprzełącznik ze stykiem przełączającym

•Obciążalność mikroprzełączników:

         styk 1-2, 16 (2.5) A, AC 250 V

         styk 1-4, 6 (2.5) A, AC 250 V

STB: styk 1-4, 2 (0.4) A, AC 250 V (styk alarmowy)

•Push-in zaciski do szybkiego podłączenia

•Stała czasowa zgodnie zDIN EN 14579

•Dwie możliwości montażu: w osłonie lub na ścianie

•Pokrętło nastawcze temperatury na zewnątrz obudowy

•Temperatura wyłączenia (STB) ustawiana wewnątrz,może być sprawdzona przez okienko w obudowie

•Kompensacja temperatury otoczenia dla mechanizmu przełączającego oraz kapilary (STB)

•Funkcja bezpieczeństwa, przebicie kapilary powoduje rozwarcie styków 1-2

•Przycisk odblokowania termostatu zakryty gwintowaną osłon


RAZ-TW

Termostat regulacyjny / ograniczenia temperatury

•2-stawny termostat regulacyjny oraz termostat ograniczenia temperatury,każdy z nich posiada mikroprzełącznik ze stykiem przełączającym

•Obciążalność styków

1-2      16 (2.5) A, AC 250 V
1-4       6 (2.5) A, AC 250 V

•Stała czasowa zgodnie z DIN EN 14597

•Dwie możliwości montażu: w osłonie lub na ścianie

•Pokrętło nastawcze temperatury do ustawienia wartości zadanej

•Temperatura wyłączenia ustawiana wewnątrz


TKM2

Termostat przeciwogniowy do kanałów powietrznych

Termostaty przeciwogniowe TKM2 stosowane są do monitorowania temperatury powietrza w kanałach powietrznych, w celu zapobiegania powstaniu pożaru. Termostat przełącza się, gdy temperatura w kanale osiągnie ustaloną wartość zadaną.

•Styk przełączający 250 V AC / 10(2) A

•Zakres pomiarowy 20 ...110 °C