Termostaty

RAK-ST Siemens

Termostat bezpieczeństwa RAK-ST Siemens

•Ogranicznik temperatury bezpieczeństwa, posiadający mikroprzełącznik ze stykiem przełączającym

•Obciążalność   styki 11-12:16 (2,5) A, 250V AC
Styk alarmowy    styki 11-13:2 (0,4) A, 250 V AC

•Stała czasowa zgodnie z DIN EN 14597

•Trzy możliwości montażu: na rurze, w osłonie lub na ścianie

•Nastawiona temperatura może być sprawdzona przez okienko w obudowie

•Kompensacja temperatury otoczenia dla mechanizmu przełączania i kapilary

•Funkcja bezpieczeństwa, przebicie kapilary czujnika powoduje rozwarcie styków 11-12

•Przycisk do odblokowania termostatu zakryty gwintowaną osłoną

•Stopień ochrony IP43 lub IP65

•Zaciski wtykowe umożliwiające szybką instalację


RAK-TB Siemens

Termostat ograniczający RAK-TB Siemens

z kasowaniem ręcznym

•Termostat bezpieczeństwa, posiadający mikroprzełącznik ze stykiem przełączającym

•Obciążalność     styk 11-12  :16 (2,5) A, 250 V AC
Styk alarmowy     styk 11-13:  0,5 A, 250 V AC

•Stała czasowa zgodnie z DIN EN 14597

•Trzy możliwości montażu: na rurze, w osłonie lub naściennie

•Temperaturę wyłączenia można sprawdzić przez okienko w obudowie

•Przycisk odblokowania termostatu zakryty gwintowaną osłoną

•Zaciski wtykowe umożliwiające szybką instalację


RAK-TR Siemens

Termostat regulacyjny RAK-TR Siemens

•2-stawny termostat regulacyjny posiadający mikroprzełącznik ze stykiem przełączającym

•Obciążalność   styki 1-2: 16 (2,5) A, 250 V AC
                           styki 1-3: 6 (2,5) A, 250 V AC

•Stała czasowa zgodnie z DIN EN 14597

•Trzy możliwości montażu: na rurze, w osłonie lub naściennie

•Pokrętło nastawcze temperatury na zewnątrz obudowy

•Zaciski wtykowe umożliwiające szybką instalację


RAK-TW.5 Siemens

Termostat przeciwzamrożeniowy RAK-TW.5 Siemens

•Kontrola temperatury przeciwzamrożeniowej, 2-stawny termostat posiadający mikroprzełącznik ze stykiem przełączającym

•Obciążalność:     styki 1-2:   16 (2,5) A, 250 V AC
                             styki 1-3:    6 (2,5) A, 250 V AC

•Stała czasowa zgodna z DIN EN 14597

•Trzy możliwości montażu: na rurze, na kanale (w osłonie perforowanej) lub naścianie

•Nastawiona temperatura może być sprawdzona przez okienko w obudowie

•Stopień ochrony IP43 lub IP65

•Zaciski wtykowe umożliwiające szybką instalację


RAK-TW Siemens

Termostat ograniczający RAK-TW Siemens

•2-stawny ogranicznik temperatury, posiadający mikroprzełącznik ze stykiem przełączającym

•Obciążalność           styki 1-2:  16 (2,5) A, 250 V AC

                                  styki 1-3:   6 (2,5) A, 250 V AC

•Stała czasowa zgodnie z DIN EN 14597

•Trzy możliwości montażu: na rurze, w osłonie lub naściennie

•Nastawiona temperatura może być sprawdzona przez okienko w obudowie

•Stopień ochrony IP43 lub IP65

•Zaciski wtykowe umożliwiające szybką instalację


RAM-TRTW Siemens

Termostaty przylgowe RAM-TRTW Siemens

•Regulacja lub ograniczanie temperatury za pomocą mikroprzełącznika ze stykiem przełączającym

•Obciążalność     styki 1-2:    0,2...16 (2,5) A, 250 V AC

                            styki 1-3:    0,2...2,5 A, 250 V AC

•Możliwości montażu: powierzchniowo na rurze lub zasobnik


RAZ-ST Siemens

Termostat regulacyjny / termostat bezpieczeństwa RAZ-ST Siemens

•2-stawny termostat regulacyjny oraz termostat bezpieczeństwa, każdy z nich posiada mikroprzełącznik ze stykiem przełączającym

•Obciążalność mikroprzełączników:

         styk 1-2, 16 (2.5) A, AC 250 V

         styk 1-4, 6 (2.5) A, AC 250 V

STB: styk 1-4, 2 (0.4) A, AC 250 V (styk alarmowy)

•Push-in zaciski do szybkiego podłączenia

•Stała czasowa zgodnie zDIN EN 14579

•Dwie możliwości montażu: w osłonie lub na ścianie

•Pokrętło nastawcze temperatury na zewnątrz obudowy

•Temperatura wyłączenia (STB) ustawiana wewnątrz,może być sprawdzona przez okienko w obudowie

•Kompensacja temperatury otoczenia dla mechanizmu przełączającego oraz kapilary (STB)

•Funkcja bezpieczeństwa, przebicie kapilary powoduje rozwarcie styków 1-2

•Przycisk odblokowania termostatu zakryty gwintowaną osłon


RAZ-TW

Termostat regulacyjny / ograniczenia temperatury

•2-stawny termostat regulacyjny oraz termostat ograniczenia temperatury,każdy z nich posiada mikroprzełącznik ze stykiem przełączającym

•Obciążalność styków

1-2      16 (2.5) A, AC 250 V
1-4       6 (2.5) A, AC 250 V

•Stała czasowa zgodnie z DIN EN 14597

•Dwie możliwości montażu: w osłonie lub na ścianie

•Pokrętło nastawcze temperatury do ustawienia wartości zadanej

•Temperatura wyłączenia ustawiana wewnątrz


TKM2 Siemens

Termostat przeciwogniowy do kanałów powietrznych TKM2 Siemens

Termostaty przeciwogniowe TKM2 stosowane są do monitorowania temperatury powietrza w kanałach powietrznych, w celu zapobiegania powstaniu pożaru. Termostat przełącza się, gdy temperatura w kanale osiągnie ustaloną wartość zadaną.

•Styk przełączający 250 V AC / 10(2) A

•Zakres pomiarowy 20 ...110 °C