Siłowniki do zaworów strefowych

SFA

Siłowniki elektryczne do zaworów strefowych i zaworów Kombi

●SFA21/18napięcie zasilające 230 V AC sygnał sterujący 2-stawny

●SFA71/18 napięcie zasilające 24 V AC sygnał sterujący 2-stawny

●Siła pozycjonowania 200N

●Sprężyna powrotna

●Sterowanie ręczne

●Do bezpośredniego montażu przy pomocy nakrętki łączącej (bez narzędzi)

●Wbudowany kabel podłączeniowy o długości 1,8 m

●Przełącznik pomocniczy ASC2.1/18 (opcjonalny)


SFP

Siłowniki elektryczne do zaworów VVP47.., VXP47.., VMP47...

●SFP21/18napięcie zasilania 230 V AC,sygnał sterujący 2-stawny

●SFP71/18napięcie zasilania 24 V AC,sygnał sterujący 2-stawny

●Siła pozycjonowania135 N

●Sprężyna powrotna

●Sterowanie ręczne

●Do bezpośredniego montażu przy pomocy nakrętki łączącej (bez narzędzi)

●Kabel podłączeniowy o długości 1,8 m

●Przełącznik pomocniczy ASC2.1/18 (opcjonalny)

 


SSA

Siłowniki elektryczne do zaworów grzejnikowych, Mini-Kombi, Kombi i strefowych

●SSA31..napięcie zasilające 230 V ACsygnał sterujący 3-stawny

●SSA81..napięcie zasilające 24 V ACsygnał sterujący 3-stawny

●SSA61..napięcie zasilające 24 V AC/DCsygnał sterujący 0...10 V DC

●Siła nominalna 100 N

●Automatyczna identyfikacja skoku zaworu

●Montaż bezpośrednio na zaworze za pomocą nakrętki łączącej (bez narzędzi)

●Podstawowe typy z kablem przyłączeniowym o długości 1,5 m z wtyczką

●Opcjonalne kable podłączeniowe:

●kable o długościach 1,5 m, 2,5 m i 4,5 m

●kable bezhalogenowe

●Wskazanie położenia

●Sterowanie ręczne

●Możliwość równoległego podłączenia kilku siłowników

●Przełącznik pomocniczy wbudowany w siłownikach SSA31.1 i SSA81.1

●Opcjonalne zabezpieczenie przed manipulacjami i demontażem siłownika

SSP

Siłowniki elektryczne do zaworów VVP47..., VXP47..., VMP47...

•SSP31... napięcie zasilające 230 V AC sygnał sterujący 3-stawny

•SSP81... napięcie zasilające 24 V AC sygnał sterujący 3-stawny

•SSP61... napięcie zasilające 24 V AC/DC sygnał sterujący 0...10 V DC

•Siła nominalna160 N

•Automatyczna identyfikacja skoku zaworu

•Montaż bezpośrednio na zaworze za pomocą nakrętki łączącej (bez narzędzi)

•Podstawowe typy z kablem przyłączeniowym o długości1,5 m z wtyczką

•Opcjonalne kable podłączeniowe:
−kable o długościach: 1,5 m, 2,5 m i 4,5 m

−kable bezhalogenowe
−kabel o długości 2,5 m z przyłączem Batigyr

•Wskazanie położenia

•Sterowanie ręczne

•Możliwoś ćrównoległego podłączenia wielu siłowników


STA

Siłowniki elektrotermiczne do zaworów grzejnikowych, małych zaworów i zaworów Komb

•Napięcie robocze 24 V AC/DC,sygnał sterujący 2-stawny lub PDM(modulacja czasu trwania impulsów)

•Napięcie robocze 230 V AC,2-stawny sygnał sterujący

•Napięcie robocze 24 V AC,sygnał sterujący 0...10 V DC

•Siła nominalna 100 N

•Wersja standardowa z przewodem połączeniowym (1 m / 0,8 m)

•Siłowniki bez przewodu połączeniowego stosowane wraz z:
-przewodem połączeniowym o długości do 15 m; dostępny również w wersji bezhalogenowej
-przewodem połączeniowym z kontrolką LED sygnalizacji pracy
-przewodem połączeniowym z przełącznikiem pomocniczym lub modułem

0...10 V DC

•Wersje umożliwiające synchroniczną pracę wielu siłowników przełączanych

równolegle

•Wskaźnik położenia widoczny z trzech stron (270°)

•Montaż przy pomocy mocowania bagnetowego

•Adapter do montażu na zaworach firm trzecich

•Zabezpieczenie przed demontażem (opcjonalne)

•Automatyczne ustawienie wymiaru zamknięcia

•Trwała konstrukcja, bezobsługowa, pracująca bez hałasu