Siłowniki do zaworów liniowych

SAS

Siłowniki elektromotoryczne o skoku 5,5 mm i sile nastawczej 400 N

●SAS31..Napięcie robocze AC 230 V, 3-stawny sygnał sterujący

●SAS61..Napięcie robocze AC 24 V / DC 24 V,sygnał sterujący DC 0...10 V / DC 4...20mA / 0...1000Ω

●SAS81..Napięcie robocze AC/ DC 24 V, 3-stawny sygnał sterujący

●Do bezpośredniego montażu na zaworach; bez dodatkowych czynności

●Pokrętło ręcznego sterowania, wskaźnik położenia i sygnalizacja stanu diodą LED

●Funkcje opcjonalne sterowane pomocniczym przełącznikiem


SAT

Siłowniki elektromotoryczne o skoku5,5 mm i sile nastawczej 300 N

●SAT31..Napięcie robocze AC 230 V, 3-stawny sygnał sterujący

●SAT61..Napięcie robocze AC 24 V / DC 24 V,sygnał sterujący DC 0...10 V / DC 4...20mA / 0...1000Ω

●Do bezpośredniego montażu na zaworach; bez dodatkowych czynności

●Pokrętło ręcznego sterowania, wskaźnik położenia i sygnalizacja stanu

diodą LED


SAX

Siłowniki elektryczne do zaworów o skoku 20 mm

●SAX31..napięcie zasilania230 V AC,sygnał sterujący 3-stawny

●SAX61..napięcie zasilania24 V AC/DC,sygnał sterujący0...10 V DC,4...20 mA

●SAX81..napięcie zasilania24 V AC/DC,sygnał sterujący 3-stawny

●SAX61..sygnał zwrotny położenia, sterowanie ręczne, wybór charaktery-styki przepływu

●Do bezpośredniego montażu na zaworach

●Pokrętło sterowania ręcznego, wskaźnik położenia i wskaźnik statusu (dioda LED)

●Opcjonalne funkcje z wykorzystaniem przełączników pomocniczych, potencjometru, modułu funkcyjnego, podgrzewacza trzpienia


SKB

Siłowniki elektrohydrauliczne do zaworów o skoku 20mm

•SKB32.. napięcie zasilania 230 V AC, sygnał sterujący 3-stawny

•SKB82.. napięcie zasilania 24 V AC,sygnał sterujący 3-stawny

•SKB6.. napięcie zasilania 24 V AC,sygnał sterujący 0...10 V DC, 4...20 mA lub 0...1000Ω

•SKB6..wybór charakterystyki, sygnał zwrotny położenia, kalibracja skoku,diodowy wskaźnik stanu pracy, sterowanie nadrzędne

•SKB62UA wybór kierunku działania, regulacja ograniczenia skoku, sterowanie

sekwencyjne z nastawianym punktem początkowym i zakresem roboczym, możliwość współpracy z QAF21.. i QAF61..

•Siła nominalna 2800 N

•Wersje siłownika z funkcją bezpieczeństwa (sprężyna powrotna) lub bez

•Do bezpośredniego montażu na zaworach, bez żadnych nastaw

•Pokrętło sterowania ręcznego i wskaźnik położenia

•Dodatkowe funkcje realizowane przy pomocy przełączników pomocniczych, potencjometru, podgrzewacza trzpienia i dźwigni mechanicznej rewersji skoku


SKC

Siłowniki elektrohydrauliczne do zaworów o skoku 40 mm

•SKC32.. napięcie zasilania 230 V AC, sygnał sterujący 3-stawny

•SKC82.. napięcie zasilania 24 V AC,sygnał sterujący 3-stawny

•SKC6.. napięcie zasilania 24 V AC,sygnał sterujący 0...10 V DC, 4...20 mAl ub 0...1000Ω

•SKC6..wybór charakterystyki, sygnał zwrotny położenia, kalibracja skoku,diodowy wskaźnik stanu pracy, sterowanie nadrzędne

•SKC62UA wybór kierunku działania, regulacja ograniczenia skoku, sterowanie sekwencyjne z nastawianym punktem początkowym i zakresem roboczym, możliwość współpracy z QAF21.. i QAF61..

•Siła nominalna 2800 N

•Wersje siłownika z funkcją bezpieczeństwa (sprężyna powrotna) lub bez

•Do bezpośredniego montażu na zaworach, bez żadnych nastaw

•Pokrętło sterowania ręcznego i wskaźnik położenia

•Dodatkowe funkcje realizowane przy pomocy przełączników pomocniczych, potencjometru, podgrzewacza trzpienia i dźwigni mechanicznej rewersji skoku


SKD

Siłowniki elektrohydrauliczne do zaworów o skoku 20 mm

•SKD32.. napięcie zasilania 230 V AC,sygnał sterujący 3-stawny

•SKD82..napięcie zasilania 24 V AC,sygnał sterujący 3-stawny

•SKD6..napięcie zasilania 24 V AC,sygnał sterujący 0...10 V DC, 4...20 mA lub 0...1000

•SKD6..wybór charakterystyki, sygnał zwrotny położenia, kalibracja skoku, diodowy wskaźnik stanu pracy, sterowanie nadrzędne

•SKD62UAwybór kierunku działania, regulacja ograniczenia skoku, sterowanie sekwencyjne z nastawianym punktem początkowym i zakresem roboczym, możliwość współpracy z QAF21.. i QAF61..

•Siła nominalna 1000 N

•Wersje siłownika z funkcją bezpieczeństwa (sprężyna powrotna) lub bez

•Do bezpośredniego montażu na zaworach, bez żadnych nastaw

•Pokrętło sterowania ręcznego i wskaźnik położenia

•Dodatkowe funkcje realizowane przy pomocy przełączników pomocniczych,

potencjometru, podgrzewacza trzpienia i dźwigni mechanicznej rewersji skoku


SSB

Siłowniki elektryczne do zaworów VVP45..., VXP45..., VMP45..

 SSB31... napięcie zasilające 230 V AC sygnał sterujący 3-stawny

•SSB81... napięcie zasilające 24 V ACsygnał sterujący 3-stawny

•SSB61... napięcie zasilające 24 V AC/DC sygnał sterujący 0...10 V DC

•Siła nominalna 200 N

•Automatyczna identyfikacja skoku zaworu

•Montaż bezpośrednio na zaworze za pomocą nakrętki łączącej (bez narzędzi)

•Podstawowe typy z kablem przyłączeniowym o długości 1,5 m z wtyczką

•Opcjonalne kable podłączeniowe:
−kable o długościach 1,5 m, 2,5 m i 4,5 m
−kable bezhalogenowe
−kabel o długości 2,5 m z przyłączem Batigyr

•Wskazanie położenia

•Sterowanie ręczne

Możliwość równoległego podłączenia wielu siłowników

•Przełącznik pomocniczy wbudowany w siłownikach SSB31.1 i SSB81.1 

•SSB31... napięcie zasilające 230 V A


SSC61

Siłowniki elektryczne do zaworów VVP45..., VXP45..., VMP45...

•SSC31napięcie zasilające 230 V AC sygnał sterujący 3-stawny

•SSC81napięcie zasilające 24 V AC sygnał sterujący 3-stawny

•SSC61napięcie zasilające 24 V AC/DC sygnał sterujący 0...10 V DC

•SSC61.5 jak SSC61, plus elektryczna funkcja bezpieczeństwa

•Siła nominalna 300 N

•Automatyczna identyfikacja skoku zaworu

•Montaż bezpośrednio na zaworze za pomocą nakrętki łączącej (bez narzędzi)

•Przewody przyłączeniowe podłączane do zacisków śrubowych

•Wskazanie położenia i kierunku ruchu

•Sterowanie ręczne

•Możliwość równoległego podłączenia wielu siłowników