Czujniki jakości powietrza

Siemens QAF63

Czujnik przeciwzamrożeniowy Siemens do stosowania po stronie powietrza. 

 

•Aktywna kapilara do pomiaru najniższej temperatury w zakresie 0...15 °C

•Napięcie zasilania 24 V AC

•Sygnał pomiarowy 0...10 V DC

Siemens QAF64

Automat przeciwzamrożeniowy Siemens do stosowania po stronie powietrza

 

•Aktywna kapilara do pomiaru najniższej temperatury w zakresie 0...15 °C

•Z funkcją uruchamiania

•Napięcie zasilania 24 V AC

•Sygnał napięciowy 0...10 V DC


Siemens QAF81

Termostat przeciwzamrożeniowy Siemens do kontrolowania temperatury powietrza

 

•Odporna obudowa odlewana z aluminium

•Reaguje na zmiany temperatury na dowolnym 30 cm odcinku kapilary

•Mała histereza

•Dobra powtarzalność

•Nastawiana wartość zadana (−5...+15 °C)

•Stopień ochrony IP54 (IP65)


QPA1000 Siemens

Pomieszczeniowe czujniki jakości powietrza Siemens

 

• Czujniki wielofunkcyjne: CO2 z temperaturą (aktywne lub pasywne) lub CO2 z

wilgotnością i temperaturą

• Nie wymagają powtórnej kalibracji

• Napięcie zasilające AC 24V or DC 15...35 V

• Sygnały wyjściowe 0...10 V DC lub 0...5 V DC

• Możliwość wyboru czujnika pasywnego


QPM1100 Siemens

Kanałowe czujniki jakości powietrza Siemens

 

•Czujniki wielofunkcyjne: CO2 z temperaturą lub CO2z wilgotnością i temperaturą

•Nie wymagają powtórnej kalibracji

•Napięcie zasilające 24 V AC lub 15...35 V DC

•Sygnały wyjściowe 0...10 V DC