Regulatory z komunikacją KNX

Siemens QAX30.1

Zadajnik temperatury z interfejsem PPS2 stosowany z:
– regulatorami serii DESIGO RXC, RXB, RXL, i RXA (PPS2)
– sterownikami DESIGO PX
– urządzeniami z interfejsem PPS2

•Pomiar temperatury w pomieszczeniu

•Pokrętło do ustawiania wartoci zadanej temperatury (tylko QAX31.1)

•Interfejs PPS2 do podłączenia regulatora (sterownika)

•Gniazdo do podłączenia narzędzia do uruchamiania i serwisu lub terminala serwisowego


Siemens QAX32.1

Zadajnik temperatury z interfejsem PPS2 stosowany z:
– regulatorami serii DESIGO RXC, RXB, RXL, i RXA (PPS2)
– sterownikami DESIGO PX
– urządzeniami z interfejsem PPS2

•Pomiar temperatury w pomieszczeniu

•Pokrętło do ustawiania wartości zadanej temperatury (tylko QAX31.1)

•Interfejs PPS2 do podłączenia regulatora (sterownika)

•Gniazdo do podłączenia narzędzia do uruchamiania i serwisu lub terminala serwisowego


Siemens QAX33.1

Zadajnik z interfejsem PPS2 stosowany z:
– regulatorami serii DESIGO RXC, RXB, RXL, i RXA (PPS2)
– sterownikami DESIGO PX
– urządzeniami z interfejsem PPS2

•Pomiar temperatury w pomieszczeniu

•Pokrętło do ustawiania wartocić zadanej temperatury

•Przełącznik wyboru trybu regulacji(/ Auto)oraz ręcznego sterowania prędkości wentylatora w układach klimakonwektorowych (maks. 3 prędkości)

•Interfejs PPS2 do podłączenia regulatora (sterownika)

•Gniazdo do podłączenia narzędzia do uruchamiania i serwisu lub terminala serwisowego


Siemens QAX34.3

 • Pomiar temperatury w pomieszczeniu

 • Przyciski do ustawiania wartości zadanej temperatury w pomieszczeniu

 • Przełącznik do wyboru trybu pracy (Wył/Auto) i ręcznego sterowania prędkością wentylatora klimakonwektora (do 3 biegów)

 • Wyświetlacz pokazujący temperaturę w pomieszczeniu i tryb pracy

 • Razem z nowymi regulatorami RXB i RXL może służyć do ustawiania parametrów

 


Siemens QAX39.1

Zadajnik uniwersalny

stosowany z: – regulatorami serii DESIGO RXC, RXB, RXL, i RXA (PPS2)
– sterownikami DESIGO PX
– urządzeniami z interfejsem PPS2

•Do zewnętrznej nastawy wartości zadanej


Siemens QAX84.1

Zadajnik podtynkowy z komunikacją PPS2
stosowany z:
– regulatorami serii DESIGO RXC, RXB, RXL, i RXA (PPS2)
– sterownikami DESIGO PX
– urządzeniami z interfejsem PPS2

•Pomiar temperatury

•Przyciski do zmiany nastawy temperatury

•Przyciski do wyboru trybu pracy  lub ręczne sterownie wentylatorem w klimakonwektorach (3 prędkości)

•Wywietlacz LCD ze wskazywaniem temperatury i trybu pracy

•Komunikacja PPS2 z regulatorami (sterownikami)


Siemens QAX98.4

Bezprzewodowe i bezbateryjne zadajniki pomieszczeniowe z interfejsem EnOcean

Używane z następujcymi urządzeniami:

– RXC (razem z bramką EnOcean/LONWORKS, RXZ95.1/LON)

– RXB (razem z bramką EnOcean/KNX, RXZ97.1/KNX)

– Urządzenia z komunikacją KNX lub LONWORKS®

•Pomiar temperatury pomieszczenia

•Zadajnik temperatury pomieszczenia

•Dowolnie programowalny przycisk

•Przełącznik kroków 

•Zasilanie przez ogniwa słoneczne

•Używane razem z odpowiednią bramką


Siemens QMX3.P37

Czujniki i zadajniki pomieszczeniowe do montażu naściennego z komunikacją KNX PL-Link,KNX S-mode i KNX LTE-Mode

Czujniki i zadajniki pomieszczeniowe z komunikacją KNX (w trybachS-mode orazLTE-mode) lub KNX PL-Link (do Desigo™ Total Room Automation):

•Funkcja optymalizacji zużycia energii("Zielony listek”)

•Pomiar temperatury, wilgotności istężenia CO2 w pomieszczeniu

•Sterowanie oświetleniem, żaluzjami oraz scenami

•Regulacja temperatury(PID), wilgotności lub jakości powietrza w pomieszczeniu (KNXS-mode)

•Wyświetlacz LCD do prezentacji pomiaru temperatury pomieszczenia, aktualnego trybu pracy, etc.

•Miejsce na etykiety do oznaczenia przycisków oświetlenia, żaluzji, scen (możliwość dostosowania, szablon programu MS Word)

•Obsługa przy pomocy 8 lub 16przycisków dotykowych

•Komunikacja KNX (S-mode,LTE-Mode) lub KNX PL-Link(do TRA, obsługa plug & play)

•Zasilany bezpośrednio z magistrali KNX

•Diody LED do sygnalizacji stanu przycisków,ułatwiające znalezienie urządzenia w wyciemnionym pomieszczeniu


Siemens RDF301.50

Pomieszczeniowe regulatory temperatury do montażu w puszkach podtynkowych, z wyświetlaczem LCD, do klimakonwektorów i sprężarek w urządzeniach typu DX (z bezpośrednim odparowaniem)

 • Do ogrzewania i/lub chłodzenia

 • Komunikacja KNX

 • Wyjścia sterujące 2-stawne lub 3-stawne

 • Wyjście dla wentylatora 1-biegowego lub 3-biegowego

 • 2 wejścia wielofunkcyjne: czytnik kart, zewnętrzny czujnik temperatury w pomieszczeniu / powietrza obiegowego (QAH11.1, QAA32), przełączanie ogrzewanie / chłodzenie, przełączanie trybu pracy, styk okienny, sygnalizator puntu rosy, załączenie nagrzewnicy elektrycznej, styk alarmowy

 • Tryby pracy: Komfort, Ekonomiczny i Ochrona

 • Automatyczne lub ręczne przełączanie ogrzewanie/chłodzenie

 • Nastawiane parametry instalacji i regulacji

 • Ograniczenie minimalnej i maksymalnej wartości zadanej

 • Podświetlany wyświetlacz

 • Kolor obudowy: biały (RAL 9003)

Wybierane aplikacje:

 • układ 2-rurowy

 • układ 2-rurowy z nagrzewnicą elektryczną

Siemens RDF302

Pomieszczeniowy regulator temperatury z wyświetlaczem do montażu w podtynkowych puszkach przyłączeniowych przeznaczony do klimakonwektorów i sprężarek w urządzeniach typu DX (z bezpośrednim odparowaniem czynnika).

 • Do ogrzewania i/lub chłodzenia

 • Komunikacja Modbus

 • Wyjścia sterujące 2-stawne lub 3-stawne

 • Wyjście dla wentylatora 1- lub 3-biegowego

 • 2 wejścia wielofunkcyjne: czytnik kart, zewnętrzny czujnik temperatury w pomieszczeniu / powietrza obiegowego (QAH11.1 lub QAA32), przełączanie ogrzewanie / chłodzenie, przełączanie trybu pracy, styk okienny, sygnalizator punktu rosy, załączanie nagrzewnicy elektrycznej, styk alarmowy

 • Tryby pracy: Komfort, Ekonomiczny i Ochrona

 • Automatyczne lub ręczne przełączanie ogrzewanie / chłodzenie

 • Nastawiane parametry instalacji i regulacji

 • Ograniczenie minimalnej i maksymalnej wartości zadanej

 • Podświetlany wyświetlacz

 • Kolor obudowy: biały (RAL 9003)

Wybierana aplikacja:

 • układ 2-rurowy

 • układ 2-rurowy z nagrzewnicą elektryczną

 • układ 4-rurowy

Siemens RDF600KN

Pomieszczeniowe regulatory temperatury z komunikacji KNX, do montażu podtynkowego
do klimakonwektorów 2-rurowych, klimakonwektorów 2-rurowych z nagrzewnic elektrycznych oraz klimakonwektorów 4-rurowych do sprężarek w urządzeniach z bezpośrednim odparowaniem (DX)


Siemens RDF800KN

Regulator pomieszczeniowy KNX z ekranem dotykowym do klimakonwektorów 2-rurowych, 2-rurowych z nagrzewnicą elektryczną i 4-rurowych
Do instalacji uniwersalnych oraz do sprężarek w urządzeniach z bezpośrednim odparowaniem (DX)


Siemens RDG10KN

Pomieszczeniowy regulator temperatury z komunikacją KN
do klimakonwektorów oraz do zastosowań uniwersalnych

•Komunikacja z wykorzystaniem magistrali danych KNX (tryb S i tryb LTE)

•Podświetlany wyświetlacz

•Regulacja 2P / PI / P

•Wyjścia sterowania ON/OFF, PWM lub 3-stawnego

•Wyjścia sterowania wentylatorem 3- lub 1-biegowym

•3 wielofunkcyjne wejścia dla styku karty magnetycznej, wyniesionego czujnika temperatury, itp...

•Tryby pracy: Komfort, Ekonomiczny i Ochrona

•Automatyczne lub ręczne sterowanie prędkością pracy wentylatora

•Automatyczne lub ręczne przełączanie ogrzewanie / chłodzenie

•Ograniczenie minimalnej i maksymalnej wartości zadanej temperatury w pomieszczeniu

•Regulacja zależna od temperatury powietrza w pomieszczeniu lub powietrza powrotnego

•Ustawiane parametry uruchomienia i regulacji

•Uruchomienie za pomocą programu Synco ACS700, pakietu ETS3 Professional lub lokalnego interfejsu HMI regulatora

•Integracja w systemie Synco

•Integracja w systemie DESIGO, z wykorzystaniem adresowania grupowego

(ETS3) lub adresowania indywidualnego

•Integracja w systemach firm trzecich, z wykorzystaniem adresowania

grupowego (ETS3


Siemens RDG160KN

 • Komunikacja KNX

 • Do zastosowań z sygnałem sterującym DC i wyjściem do wentylatora DC lub 3-biegowego

 • Do zastosowań z sygnałem sterującym 2-stawnyn i wyjściem do wentylatora DC

 • 3 wejścia wielofunkcyjne: czytnik kart, zewnętrzny czujnik temperatury w pomieszczeniu / powietrza obiegowego (QAH11.1, QAA32), przełączanie ogrzewanie / chłodzenie, przełączanie trybu pracy, styk okienny, sygnalizator puntu rosy, załączenie nagrzewnicy elektrycznej, styk alarmowy

 • Tryby pracy: Komfort, Ekonomiczny i Ochrona

 • Automatyczne lub ręczne sterowanie wentylatorem EC lub 1-/3-biegowym

 • Automatyczne lub ręczne przełączanie ogrzewanie / chłodzenie

 • Nastawiane parametry instalacji i regulacji

 • Ograniczenie minimalnej i maksymalnej wartości zadanej

 • Podświetlany wyświetlacz

Wybór aplikacji:

 • układ 2-rurowy

 • układ 2-rurowy z nagrzewnicą elektryczną

 • układ 2-rurowy z ogrzewaniem grzejnikowym/podłogowym

 • układ 4-rurowy

 • układ 2-stopniowego ogrzewania lub chłodzenia

 


Siemens RDG400KN

Pomieszczeniowy regulator temperatury z komunikacją KNX
Do instalacji ogrzewania i chłodzenia w systemach VAV

•Komunikacja z wykorzystaniem magistrali KNX (tryb S i tryb LTE)

•Podświetlany wyświetlacz

•Regulacja PI / P

•Wyjście VAV box / przepustnicy: sterowanie 0...10 V DC/3-stawne

•Wyjście nagrzewnicy / chłodnicy: sterowanie ON/OFF, PWM lub 3-stawne /0..10 V DC

•Opcja inwersji sygnału wyjściowego (0...10 V DC 10...0 V DC)

•2 wielofunkcyjne wejścia dla styku karty magnetycznej, wyniesionego czujnika temperatury, itp...

•Tryby pracy: Komfort, Ekonomiczny i Ochrona

•Regulacja zależna od temperatury powietrza w pomieszczeniu lub powietrza powrotnego

•Optymalizacja pracy wentylatora nawiewowego: wejście 0...10 V DC dla sygnału zwrotnego położenia przepustnicy

•Automatyczne lub ręczne przełączanie ogrzewanie / chłodzenie

•Ograniczenie minimalnej i maksymalnej wartości zadanej temperatury w pomieszczeniu

•Ograniczenie minimalnego i maksymalnego sygnału przepływu powietrza

•Ustawiane parametry uruchomienia i regulacji

•Uruchomienie za pomocą programu Synco ACS700, pakiet ETS3  Professional lub lokalnego interfejsu HMI regulatora

•Integracja do systemu Synco


Siemens RDG405KN


Siemens RXB21.1FC10

Regulatory pomieszczeniowe
do aplikacji z klimakonwektorami z komunikacjąprzez magistralę Konnex (tryb S-mode i LTE)

Regulatory pomieszczeniowe RXB21.1 i RXB22.1 są stosowane do regulacji temperatury w pojedynczych pomieszczeniach.

•Do klimakonwektorów 2-rurowych lub 4-rurowych, z przełączaniem lub bez

•Regulacja PI

•Komunikacja przez magistralę Konnex (tryb S-mode i LTE)

•Integracja z systemem automatyki budynku DESIGO poprzez PX KNX

•Integracja z systemem Synco

•Sterowanie termicznymi siłownikami zaworów sygnałem 24 V AC PDM ,sterowanie 3-stawne siłownikiem zaworu 24 V AC i siłownikiem przepustnicy powietrza lub nagrzewnicami elektrycznymi

•Wykorzystanie zaworów z siłownikami podłączonymi do magistrali KNX / EIB

•Beznapięciowe styki przekaźnikowe do sterowania wentylatorami i nagrzewnicami elektrycznymi

•Uruchamianie przy pomocy oprogramowania ETS3 Professional, Synco ACS lub „HandyTool”

•Napięcie robocze 230 V AC

•Wtyki podłączeniowe z zaciskami śrubowymi


Siemens RXB24.1FC

Regulator pomieszczeniowy
do aplikacji ze stropami chłodzącymi i grzejnikami CC-02zkomunikacjąprzez magistralę Konnex (tryb S-mode i LTE)

Regulator pomieszczeniowy RXB24.1 jest stosowany do regulacji temperatury w pojedynczych pomieszczeniach.

•Do stropów chłodzących i grzejników

•Regulacja PI

•Komunikacja przez magistralę Konnex (tryb S-mode i LTE)

•Integracja z systemem automatyki budynku DESIGO poprzez PX KNX

•Integracja z systemem Synco

•Sterowanie termicznymi siłownikami zaworów sygnałem 24 V AC PDM ,sterowanie 3-stawne siłownikami zaworów 24 V AC

•Wykorzystanie zaworów z siłownikami podłączonymi do magistrali KNX / EIB

•Uruchamianie przy pomocy oprogramowania ETS3 Professional, Synco ACS

lub „HandyTool”

•Napięcie robocze 230 V AC

•Wtyki podłączeniowe z zaciskami śrubowymi


Siemens RXB39.1FC

Regulator RXB39.1 służy do regulacji temperatury w pojedynczych pomieszczeniach.

 • Do klimakonwektorów 2- i 4-rurowych z przełączaniem lub bez

 • Regulacja PI

 • Komunikacja przez magistralę KNX

 • Integrowany z systemem automatyki i zarządzania budynkiem Desigo poprzez PX KNX

 • Sterowanie siłownikami zaworu i przepustnicy powietrza, wentylatorem (EMC) i nagrzewnicą elektryczną sygnałem 0...10 V DC

 • 2 bezpotencjałowe styki przekaźnikowe do załączania wentylatora i nagrzewnicy elektrycznej

 • Uruchamianie przy pomocy ETS Professional, narzędzia "HandyTool" QAX34.3 lub Synco ACS

 • Napięcie zasilające 230 V AC

 • Wtyczki podłączeniowe z zaciskami śrubowymi