Czujniki temperatury

QAA24

Pomieszczeniowy czujnik temperatury

 Czujnik dokonuje pomiaru temperatury w pomieszczeniu za pomocą elementu pomiarowego, którego rezystancja zmienia się w funkcji temperatury. Znajduje zastosowanie w instalacjach ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji, szczególnie wtedy, gdy wymagany jest wysoki poziom komfortu. Główny funkcja to pomiar i nastawa temperatury w pomieszczeniu.


QAA25

Pomieszczeniowy czujnik temperatury z zadajnikiem wartości zadanej (zakres nastaw 5...35 °C)

Czujnik dokonuje pomiaru temperatury w pomieszczeniu za pomocą elementu pomiarowego, którego rezystancja zmienia się w funkcji temperatury. Znajduje zastosowanie w instalacjach ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji, szczególnie wtedy, gdy wymagany jest wysoki poziom komfortu. Główny funkcja to pomiar i nastawa temperatury w pomieszczeniu.


QAA32

Pomieszczeniowy czujnik temperatur

Czujnik dokonuje pomiary temperatury w pomieszczeniu za pomocą elementu pomiarowego NTC. Wartość rezystancji zmienia się w funkcji mierzonej temperatury. Czujnik podłącza się do wejścia regulatora, który odczytuje wartość rezystancji czujnika. Czujnik QAA32 stosowany jest w instalacjach ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji.


QAA50

Zadajnik pomieszczeniowy z interfejsem PPS

•Cyfrowy, wielofunkcyjny zadajnik pomieszczeniowy do obsługi regulatorów grzewczych

•Pomiar temperatury w pomieszczeniu i wyświetlacz

•Pokrętło nastawcze do ręcznego ustawiania wartości zadanej

•Przycisk wyboru trybu pracy i obecności


QAA64

Pomieszczeniowy czujnik temperatury

Pomiar temperatury w pomieszczeniach, w których czujnik musi być zabezpieczony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem przez ludzi. Pomieszczeniami takimi sąbudynki użyteczności publicznej takie, jak szkoły, budynki administracyjne, sale wielofunkcyjne, itp.


QAA2010

Pomieszczeniowe czujniki temperatury

•Pasywne czujniki do pomiaru temperatury w pomieszczeniach

•Zakres zastosowania 0...50 °C / <85 % r.h.


QAA2061D

Pomieszczeniowe czujniki temperatury

•Aktywne czujniki do pomiaru temperatury w pomieszczeniach

•Napięcie zasilające 24 V AC lub 13,5...35 V DC

•Sygnał wyjściowy 0...10 V DC lub 4...20 mA


QAC22

Czujniki temperatury zewnętrznej

•Pasywne czujniki do pomiaru temperatury zewnętrznej i - w niewielkim zakresie promieniowania słonecznego, wpływu wiatru lub temperatury ścian

•Zakres zastosowania -40/-50...+70 °C / 5...95 % r.h.

Czujniki QAC... przeznaczone są do stosowania w instalacjach ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji jako:

•Czujniki prowadzące w pogodowej regulacji temperatury zasilania

•Czujniki pomiarowe wykorzystywane np. do optymalizacji, do wyświetlania mierzonej wartości lub do podłączenia do systemu zarządzania budynkiem


QAC3161

Czujniki temperatury zewnętrznej

•Aktywne czujniki do pomiaru temperatury zewnętrznej

•Napięcie zasilania 24 V AC lub 13,5...35 V DC

•Sygnał wyjściowy 0...10 V DC lub 4...20 mA

Czujniki temperatury zewnętrznej QAC31... przeznaczone są do stosowania w instalacjach wentylacji i klimatyzacji jako:

•Czujniki prowadzące w pogodowej regulacji temperatury zasilania

•Czujniki pomiarowe wykorzystywane np. do optymalizacji lub do podłączenia do systemu zarządzania budynkiem

•Wysokiej jakości czujniki pomieszczeniowe do pomiaru temperatury w przestrzeniach obiektów handlowych


QAD22

Przylgowe czujniki temperatury

•Przylgowe czujniki do pomiaru temperatury wody w rurociągach

•Zakres zastosowania -30...+125/130 °C / 5...95 % r.h. bez kondensacji (nie mogą być stosowane w agregatach chłodniczych)

Do pomiaru temperatury czynnika w rurociągu w celu:

•regulacji i ograniczenia temperatury wody zasilającej

•ograniczenia temperatury wody powrotnej

•regulacji temperatury ciepłej wody użytkowej


QAD26.220

Przylgowy czujnik temperatury

Czujnik stosowany jest w instalacjach ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji do pomiaru

temperatury medium przepływającego przez rurociąg w zakresie −35 do +90 °C, do pomiaru, ograniczania, kompensacji lub regulacji.

Czujnik QAD26.220 może współpracować ze wszystkimi regulatorami, do których wejścia można doprowadzić analogowy sygnał pasywnego czujnika LG-Ni 1000.


QAE26.9

Zanurzeniowe czujniki temperatury

Zanurzeniowe czujniki temperatury stosowane do pomiaru temperatury zasilania lub temperatury powrotu w instalacjach ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji.

Czujnik współpracuje ze wszystkimi urządzeniami, do których można podłączyć pasywny sygnał wyjściowy czujnika LG-Ni 1000.


QAE2121

Pasywne czujniki do pomiaru temperatury wody w rurociągach i zasobnikach.

Zanurzeniowe czujniki temperatury QAE21... przeznaczone są do stosowania w instalacjach ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji do:

•Regulacji lub ograniczania temperatury zasilania

•Ograniczania temperatury powrotu

•Regulacji temperatury ciepłej wody użytkowej


QAE2164

Zanurzeniowy czujnik temperatury

•Aktywne czujniki do pomiaru temperatury wody w rurociągach i zasobnikach

•Napięcie zasilania 24 V AC lub 13,5...35 V DC

•Sygnał wyjściowy 0...10 V DC lub 4...20 mA

Zanurzeniowe czujniki temperatury QAE21... przeznacz

one są do stosowania w instalacjach ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji do:

•Regulacji lub ograniczania temperatury zasilania

•Ograniczania temperatury powrotu

•Regulacji temperatury ciepłej wody użytkowej


QAE3010.010

Zanurzeniowy czujnik temperatur

Czujniki stosowane w instalacjach ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji do pomiaru

temperatury czynników ciekłych lub gazowych (np. woda grzewcza). Przeznaczone do współpracy z urządzeniami automatyki, urządzeniami wyświetlającymi i rejestrującymi


QAM2120.040

Kanałowe czujniki temperatury

Pasywne czujniki do pomiaru temperatury powietrza w kanałach powietrznych

Kanałowe czujniki temperatury QAM21 przeznaczone są do stosowania w instalacjach wentylacji i klimatyzacji jako:

•Czujniki temperatury powietrza nawiewanego lub wywiewanego

•Czujniki ograniczające, np. do ograniczenia minimalnej temperatury powietrza nawiewanego

•Czujniki odniesienia, np. do kompensacji temperatury w pomieszczeniu w funkcji temperatury zewnętrznej

•Czujniki pomiarowe wykorzystywane np. do wyświetlania mierzonej wartości lub do podłączenia do systemu zarządzania budynkiem


QAM2161.040

Kanałowy czujnik temperatury

•Aktywne czujniki do pomiaru temperatury powietrza w kanałach powietrznych

•Napięcie zasilania 24 V AC lub 13,5...35 V DC

•Sygnał wyjściowy 0...10 V DC lub 4...20 mA

Kanałowe czujniki temperatury QAM21 przeznaczone są do stosowania w instalacjach wentylacji i klimatyzacji jako:

•Czujniki temperatury powietrza nawiewanego lub wywiewanego

•Czujniki ograniczające, np. do ograniczenia minimalnej temperatury powietrza nawiewanego

•Czujniki odniesienia, np. do kompensacji temperatury w pomieszczeniu w funkcji temperatury zewnętrznej

•Czujniki pomiarowe wykorzystywane np. do wyświetlania mierzonej wartości lub do podłączenia do systemu zarządzania budynkiem


QAM9020.200

Kanałowe czujniki temperatury QAM9020... przeznaczone są do instalacji wentylacji i klimatyzacji, do stosowania jako czujniki powietrza nawiewanego lub wywiewanego

Kanałowy czujnik temperatury składa się ze stalowej tulei z elementem pomiarowym i zamocowanym kablem podłączeniowym. Element pomiarowy znajduje się w końcowej części tulei i jest w niej osadzony z użyciem materiału termoprzewodzącego.


QAP21.3

Kablowe czujniki temperatury

Kablowe czujniki temperatury QAP... przeznaczone sądo pomiaru temperatury w instalacjach ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji. Przy u

życiu odpowiedniego wyposażenia mogą być stosowane jako:

•czujniki przylgowe do rurociągów

•czujniki przylgowe do kolektorów słonecznych

•czujniki zanurzeniowe

•czujniki przełączające (z ogrzewania na chłodzenie i odwrotnie)


QAW70

Pomieszczeniowy zadajnik temperatury

Cyfrowy, wielofunkcyjny zadajnik pomieszczeniowy do wygodnej obsługi regulatora grzewczego z pomieszczenia mieszkalnego.Pokrętło nastawcze i przycisk pracy ekonomicznej umożliwiają korygowanie wartości zadanej temperatury w pomieszczeniu w prosty sposób. Podstawowe właściwości zadajnika: tygodniowy program ogrzewania, nastawiane wartości zadane temperatury, wybór trybu pracy i przycisk Info.


QAZ21.5220

Kablowe czujniki temperatury

Czujniki do pomiaru temperatury czynnika w kotłach, zasobnikach c.w.u.,wymiennikach ciepła i instalacjach z kolektorami słonecznymi. Stosowane z osłonami ochronnymi.

Czujniki QAZ przeznaczone są dla wytwórców OEM, którzy stosują czujniki temperatury w produkowanych przez nich urządzeniach.